Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna po operacji jest integralną częścią procesu leczniczego. Lekarz ortopeda wyznacza jej termin ok. 14 dni po operacji. Podczas jej trwania usuwane są szwy, zmieniane opatrunki oraz kontrolowany stan rany oraz stawu, który był operowany.


WAŻNE!!!
Należy pamiętać, aby na wizytę kontrolną zabrać wypis z leczenia szpitalnego oraz skierowanie do poradni, które otrzymali Państwo przy wypisie z oddziału.


     Jeżeli będzie to konieczne lekarz prowadzący może wyznaczyć wizytę kontrolną wcześniej. Jest to zależne od rodzaju operacji oraz stanu pacjenta przy wypisie.

     Należy pamiętać, aby w okresie między wizytami bezwzględnie przestrzegać zaleceń oraz wykonywać wyuczone przez rehabilitanta ćwiczenia. Konieczna jest dbałość o opatrunek, chłodzenie operowanego miejsca (np. przykładanie mrożonych okładów żelowych 2-3x30min.).

     Jeżeli w tym okresie zauważą Państwo, że kolano mocno puchnie, ograniczając zakres ruchu, a zwłaszcza wyprost kolana, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

     Podczas kolejnych miesięcy pacjent pozostaje pod opieką poradni, a terminy kolejnych wizyt są wyznaczane w zależności do potrzeb.

Dawid-Kawka-ortopeda