Przyjęcie do szpitala

Podstawowym leczeniem w ortopedii i traumatologii jest leczenie operacyjne. Jeżeli ortopeda zakwalifikuje Państwa do takiego typu leczenia, zostanie wyznaczony termin operacji. O terminie tym najczęściej są Państwo informowani telefonicznie. Pacjenci do szpitala przyjmowani są dzień przed operacją. Jest to niezbędne, aby przygotować się do przeprowadzenia zabiegu.

     W dniu przyjęcia należy zgłosić się na Szpitalna Izbę Przyjęć w godzinach od 8:00 do 9:00 (zdarza się, że podczas wyznaczania terminu zostanie podana inna godzina). W trakcie przyjmowania do szpitala, należy wypełnić i podpisać przekazane przez personel formularze dokumentacji medycznej oraz zgodę na hospitalizację.

     Do szpitala należy zabrać, m. in.:
1.) Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
2.) Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne,
3.) Ostatnie wyniki badań laboratoryjnych,
4.) Wszystkie wykonane dotychczas zdjęcia RTG,
5.) Pozostałe badania obrazowe (np. wyniki USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego),
6.) Wypisy z ostatnich pobytów w szpitalach,
7.) Dokumentację potwierdzającą grupę krwi (jeżeli takie badanie zostało wcześniej u Państwa przeprowadzone),
8.) Leki przyjmowane na choroby przewlekłe (np. cukrzyca, nadciśnienie itp.).

     Przed zabiegiem zostanie zebrany wywiad ortopedyczny oraz spotkają się Państwo z anestezjologiem, który oceni wydolność organizmu i ustali jaki typ znieczulenia jest najbardziej korzystny w danym przypadku. W trakcie pobytu uzupełnia się badania, które nie są aktualne lub które są niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu (m.in. badanie krwi, moczu, badania obrazowe). Lekarz operujący podczas konsultacji przed zabiegiem, przedstawia planowany zakres operacji, omawia przebieg pooperacyjny, informuje również o możliwych powikłaniach.

     Jeżeli podczas badania ortopeda i anestezjolog nie znajdą przeciwwskazań do zabiegu, rozpoczyna się przygotowanie pacjenta do operacji.

Dawid-Kawka-ortopeda