Pierwsza wizyta w Poradni Ortopedycznej

Jeżeli występują u Państwa objawy, które świadczą o uszkodzeniu lub zwyrodnieniu układu mięśniowo-szkieletowego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem zajmującym się ortopedią i traumatologią.

     W tym celu należy udać się do swojego lekarza POZ, przedstawić mu swoje objawy i poprosić o skierowanie do Poradni Ortopedycznej. Po otrzymaniu stosownego skierowania, rejestrują się Państwo do wybranego przez siebie lekarza i oczekują na wskazany termin.

     Na pierwszą wizytę należy zabrać dotychczasowe badania (o ile takie Państwo posiadają), m. in.:
1.) Ostatnie wyniki badań laboratoryjnych,
2.) Wszystkie wykonane dotychczas zdjęcia RTG rejonu ciała, którego będzie dotyczyła konsultacja,
3.) Pozostałe badania obrazowe (np. wyniki USG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego),
4.) Wypisy z ostatnich pobytów w szpitalach.

     Podczas wizyty ortopeda zbierze wywiad i przeprowadzi badanie przedmiotowe. Stosownie do ich wyniku może zlecić wykonanie badań dodatkowych lub od razu zalecić dalsze postępowanie.

     Do najczęściej zlecanych badań w ortopedii i traumatologii należą:
1.) Ultrasonografia narządu ruchu,
2.) Rentgen,
3.) Tomografia komputerowa,
4.) Rezonans magnetyczny.     Ortopeda może także uznać, że niezbędne jest przyjęcie do szpitala, celem dalszej diagnostyki lub przeprowadzenia operacji.

Dawid-Kawka-ortopeda