Okres pooperacyjny

  Przebieg okresu pooperacyjnego zależy od rozległości zabiegu, części ciała, której dotyczył zabieg oraz stanu ogólnego pacjenta. Po małych zabiegach pacjenci po obserwacji przez anestezjologa wracają na oddział ortopedyczny w dniu zabiegu. W przypadku zabiegów dużych pacjent musi spędzić na sali pooperacyjnej jeden lub więcej dni.


WAŻNE!!!
Jeżeli będą państwo znieczulani zewnątrzoponowo lub podpajęczynówkowo (tzw. „znieczulenie od pasa w dół”) po operacji powinni Państwo leżeć w łóżku 6-12 godzin, w zależności od wskazań anestezjologa. Ma to na celu zapobiegać pojawianiu się popunkcyjnych bólów głowy.


     Niezależnie od tego gdzie po zabiegu przebywa pacjent, jest on obserwowany i kontrolowane są jego parametry życiowe. W tym okresie lekarz może zadecydować o leczeniu dodatkowym. Wyznacza się czas rozpoczęcia i zakres wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej. Zaczyna się ona z reguły w pierwszej lub drugiej dobie po operacji.

     Po operacjach ortopedycznych pacjent może przyjąć płyny lub posiłek w momencie kiedy lekarz, który sprawuje nad nim opiekę uzna (osłuchując brzuch), że wróciła prawidłowa praca jelit.

     Przez kolejne dni pobytu na oddziale pacjent jest nadal rehabilitowany, oceniana jest jego sprawność ruchowa i możliwości samodzielnego funkcjonowania. Lekarz na bieżąco kontroluje stan i stopień gojenia się rany pooperacyjnej podczas zmiany opatrunku.

     O wypisie ze szpitala decyduje lekarz ortopeda, który operował danego pacjenta. Wydaje się wypis z opisem pobytu, zastosowanym leczeniem oraz zaleceniami. Wyznacza się także termin wizyty kontrolnej.

Dawid-Kawka-ortopeda